Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Szociális Alap - Befektetés a jövőbe
**Projekt azonosító száma:** VEKOP-7.3.2-16-2016-00029 **Kedvezményezett neve:** Mahájána Alapítvány **Projekt címe:** A Csörögi Tanoda fejlesztési programja **Támogatás összege (Ft):** 30 000 000 **Támogatás mértéke (%-ban):** 100% **Projekt tervezett befejezési dátuma:** 2019.10.30. **Projekt tartalmának bemutatása:** A projekt célja, hogy a köznevelési rendszerből kikerülő tanulóink megfelelő kompetenciákkal és versenyképes ismeretekkel, végzettséggel rendelkezzenek, minden tanuló elvégezze az általános iskolát és tovább tanuljon. A pályázat megvalósítása során heti három nap tartunk foglalkozásokat, kiegészítve mentorálással, korrepetálással. A foglalkozásokon a kötelezően megvalósítandó szövegértési, matematikai és logikai készség fejlesztése mellett, erősítjük a gyerekek szociális kompetenciáit, foglalkozunk életpálya építéssel. Ezentúl, a projektben kiemelt szerepet kapnak a szabadidős tevékenységek, a közösségfejlesztés, valamint az IKT kompetenciák és az idegen nyelvi képezés.