Csörögi Tanoda (Mahájána Alapítvány)

A Mahájána Alapítvány célja, hogy hátrányos helyzetű (zömében cigány) gyerekek tanulását, nevelését, pályaválasztását segítse Csörögön.

Pallón körben ülő tanodások

Tevékenységünket kiterjesztjük a gyerekek családjaira is, akiket gyerekneveléssel, munkába állással kapcsolatos kérdésekben támogatunk. Fontosnak tartjuk a helyi közösség kialakítását, fejlesztését, hogy az itt élők megosszák egymással tapasztalataikat, számíthassanak egymásra, képesek legyenek együttműködésre, összefogásra. (Csörögön nincs iskola, a gyerekek a környék településeinek iskoláiba járnak, ami nehezíti jól működő közösség létrejöttét.)

A Mahájána Alapítvány céljai megvalósítása érdekében 2012-ben hozta létre a Csörögi Tanodát. Negyven gyerek jár hozzánk, vannak köztük óvodások, általános iskolások és középiskolások.

Tesz-Vesz várost néző gyerekek

Gyerekeink

Tanodánk legfontosabb célcsoportját a hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek alkotják.

Ezek a gyerekek tanulási képességeik fejlődésében lemaradnak kortársaikhoz képest, mert szüleiktől nem tudnak megfelelő segítséget kapni a sikeres iskolai előrehaladáshoz. Nincsenek játékaik, szegényes a szókincsük, hiányzik a rendszeresség az életükből. A gyerekek a családban kialakult érintkezési, viselkedési szokások következtében nem rendelkeznek az iskolában készként elvárt szociális kompetenciákkal, ami további hátrányt jelent a számukra.

A gyerekek – családjukkal együtt – gyakran elégtelen lakókörnyezetben élnek, nem állnak rendelkezésre a tanulás alapvető feltételei (négyen-öten laknak egy szobában, előfordul, hogy nincs világítás, fűtés, hiányzik az íróasztal).

Az egészséges életmód, táplálkozás terén is hátrányt szenvednek, ami részben a családok anyagi helyzetéből, részben a kialakult szokásokból következik.

A tanodai foglalkozások és programok

Ezeket a hátrányokat próbálja csökkenteni a tanodánk. Játékos formában fejlesztjük többek között szókincsüket, szövegértésüket, szóbeli és írásbeli kommunikációs képességüket, matematikai és logikai készségüket.

A tanulási készségeik fejlesztése mellett szociális kompetenciáik fejlesztésével is foglalkozunk.

Tanodánk a resztoratív konfliktuskezelés módszerét alkalmazza: A gyerekek és a szülők is segítséget kapnak a családokon és a közösségen belül felmerülő konfliktusok kezelésében, így megtanulják a nehéz helyzeteket megoldani fizikai vagy verbális agresszió alkalmazása nélkül.

Két táncoló lány, körben nézik őket és tapsolnak

Ezenkívül biztosítunk számukra különböző szabadidős programokat (színházi foglalkozás, társasjáték klub, film klub, kézműves foglalkozás stb.). A település egyik égető problémája a drogfogyasztás, így a programoknak drogprevenciós szempontból is nagy jelentősége van.

A tanodás foglalkozásaink alkalmával friss zöldség, gyümölcs és tápláló étel várja a gyerekeket.

Gyakran hívunk vendégeket, köztük sikeres roma embereket, mert azt szeretnénk, ha a tanodás gyerekek megtanulnának célokat kitűzni és azokat megvalósítani.

Rendszeresen látogatjuk a családokat, szülőfórumokat szervezünk, tartjuk a kapcsolatot a gyerekek iskoláival és más szociális intézményekkel, valamint partner szervezetekkel.

Jelentkezz Te is önkéntesnek a Mahájána Alapítványhoz!

Részt vennél korrepetálásban, mentorálásban? Szívesen gondoznád a kertünket, végeznél karbantartási munkát? Esetleg a Csörögi Tanoda kommunikációs tevékenységét tudnád segíteni? Nézd meg a lehetőségeket és jelentkezz! Várunk!

Aktualitások a Csörögi Tanoda Facebook-oldalán